24.04.2014

На 22.04.2014г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и г-н Тодор Василев - управител на "Бисер 2013" ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта е предвидено закупуване на ролформоваща машина за ребра на щори. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 169050.00 лева. Снимка 1;