24.04.2014

На 22.04.2014г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и г-н Христо Точаров - управител на "Камелия" ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта е предвидено изграждане на автомивка и кафе с офиси. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 125629.05 лева. Снимка 1; Снимка 2;