22.04.2014

На 17.04.2014г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. Бенефициент по проекта е ЕТ "Агро тур - Ширин Мустафа", представлявано от Ширин Мустафа. По проекта е предвидена реконструкция на жилищна сграда в къща за гости и закупуване на оборудване и обзавеждане. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 86970,82 лева. Снимка 1; Снимка 2;