22.04.2014

ЧЕТВЪРТИ финализиран и ИЗПЛАТЕН проект от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли"
Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства. Бенефициент - Земеделска кооперация "Напредък", представлявана от Слави Банев Карчев. По проекта беше закупена следната земеделска техника: сеялка с торовнасяне, окопен култиватор и трактор. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 78221,46лв. Снимка 1; Снимка 2; Снимка3;