22.04.2014

ТРЕТИ финализиран и ИЗПЛАТЕН проект от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли"
Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства. Бенефициент - ЗП Динко Руменов Христов. По проекта беше закупена следната земеделска техника: Дискова брана - прикачна, плуг, тороразпръскваща машина, трактор и сеялка за сляти култури. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 79620,99лв. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4;  Снимка 5;