11.04.2014

На 11.04.2014г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и г-жа Веселка Одринска - представляваща "Фантастико Тойс" ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта е предвидено закупуване на оборудване за фризьорски салон и соларно студио. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 20996.50 лева. Снимка 1;