27.03.2014

ВТОРИ финализиран и ИЗПЛАТЕН проект от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли"
Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства. Бенефициент - "Стил С" ООД. По проекта беше закупен трактор. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 96300,18лв. Снимка 1; Снимка 2;