25.02.2014

Приключи приема на проектни предложения по СЕДМА покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". До 16:00 часа на 21.02.2014г. бяха входирани 2 проектни предложения, както следва:

УРН Наименование на проекта Обща стойност на проекта Размер на БФП
МХ-121-7-043 Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника 63879,35лв. 31939,67лв.
МХ-312-7-044 Изграждане на цех и закупуване на машина за производство на картонени чаши, находящ се в УПИ XIII - 167, кв.39 по ПУП на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково 192182,74лв. 134527,91лв.