25.02.2014

На 21.02.2014г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на УС на сдружение "МИГ Харманли" и г-н Красимир Бъчваров - представляващ "Автосервиз Космос" ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ. По проекта е предвидено закупуване на оборудване за автосервиз. Стойността на безвъзмездната помощ е 98523.60 лева. Снимка 1;