14.02.2014

На 13.02.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково, г-н Величко Сянков - председател на УС на сдружение "МИГ Харманли" и г-н Митко Точаров, управител на "Точаров" ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия към Стратегията за местно развитие на МИГ. По проекта е предвидено изграждане на автосервиз и закупуване на оборудване. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 164355,06лв. Снимка 1; Снимка 2;