04.02.2014

Днес, 04.02.2014г., председателят на УС на МИГ - г-н Величко Сянков и земеделски производител Станислав Манолов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства, към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 117291,45 лв. По проекта е предвидено закупуване на трактор, плуг, сеялка, тороразпръскващо ремарке и хедър за прибиране на царевица. Снимка 1; Снимка 2;