03.02.2014

От днес, 03.02.2014г. е отворена седма покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ по следните мерки:
-         Мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства;

-         Мярка 226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

-         Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

-         Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности;

-         Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места;

Поканата ще бъде отворена до 16:00 часа на 21.02.2014г.

Период за консултиране при подготовката на проектите – от 03.02.2014г. до 07.02.2014г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва: вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Период на приемане на документите за подпомагане – от 03.02.2014г. до 21.02.2014г. в офиса на „МИГ Харманли“, както следва:

понеделник и петък от 10:00 до 16:00 часа;

вторник, сряда и четвъртък от 10:00 до 14:00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на „МИГ Харманли“.

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет адрес: http://www.mig-harmanli.org, раздел „Мерки“.