16.01.2014

На 15.01.2014г. в Областна дирекция на държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и г-н Севдалин Павлов, управител на "АИППДП д-р Севдалин Павлов" подписаха договор за предоставяне на финансова помощ по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта е предвидено закупуване на стоматологично оборудване. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 56529,07 лв. Снимка 1; Снимка 2;