30.12.2013

На 27.12.2013г. в Областна дирекция на държавен фонд "Земеделие", г-н Величко Сянков - председател на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" и г-жа Димитрина Недева, управител на ЕТ "Димитрина Недева" подписаха договор за предоставяне на финансова помощ по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта е предвидено закупуване на оборудване за автосервиз. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 12815.60лв. Снимка 1; С подписването на този договор, общия брой на сключените договори за предоставяне на финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли" вече е 14, а общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 293 214,35 лв.