30.12.2013

На 20.12.2013г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - гр. Хасково бяха подписани още 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Председателят на УС на сдружение "МИГ Харманли" - г-н Сянков и кмета на Община Харманли - г-н Лисков подписаха договори за предоставяне на финансова помощ по мерки - 321 и 322. По единия от проектите е предвиден ремонт на улицата край училището в село Българин, община Харманли, а по другия е предвидено изграждане на тласкателен водопровод от помпена станция до резервоар с. Орешец, община Харманли. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по двата проекта е 477551.84 лв. Третият договор бе подписан с г-н Станислав Манолов, управител на "Стил С" ООД. По проекта е предвидено закупуване на трактор. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е 96300.18 лв. Четвъртият договор бе подписан с г-н Костадин Пачеманов, управител на ЕТ "Натали - Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов". Проектът е по мярка 312 и е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на рекламна къща. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е 9862.37 лв. Петият договор бе пописан с г-н Георги Желев, управител на "Бамзи - 1" ООД. По проекта е предвидено закупуване на багер - товарач - мярка 312. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е 99052.80 лв. Шестият договор бе подписан с г-н Слави Карчев - председател на Земеделска кооперация "Напредък - село Преславец. По проекта е предвидено закупуване на на трактор с инвентар. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е 78221.46 лв. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6;