18.12.2013

Днес, 18.12.2013г. бе подписан още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли.
Проектът е по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства.  Бенефициент: Земеделски производител Добри Митков Добрев. По проекта е предвидено закупуване на трактор с инвентар. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 117232,10 лв. Снимка 1; Снимка 2;