16.12.2013

Днес, 16.12.2013г. в Областна дирекция на фонд "Земеделие" - гр. Хасково бяха подписани още три договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Двата са за предоставяне на финансова помощ по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия и един по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопаснтва. По проектите е предвидено закупуване на багер, оборудване за автосервиз и земеделска техника. Общата стойност на финансовата помощ по трите проекта възлиза на 156 735,52лв. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4;