04.12.2013

На 04.12.2013г. в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Хасково, Председателят на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ – г-н Величко Сянков и г-н Динко Христов подписаха договор по мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 79620,99 лв. По проекта се предвижда закупуване на трактор, дискова брана, плуг, тороразпръскваща машина и сеялка. Снимка 1; Снимка 2;