18.11.2013

Сдружение "Местна инициативна група Харманли" кани всички заинтересовани лица да вземат участие в 4 - дневно обучение на тема: "Оценка и предотвратяване на рискове при изпълнение на проекти от бенефициенти. Прилагане на подхода ЛИДЕР в новия програмен период", което ще се проведе на 19, 20, 21 и 22 ноември 2013г. от 09:00 часа в Културен център Харманли - зала "Краезнание". Обучението е безплатно! ОЧАКВАМЕ ВИ