16.06.2012

В раздел Дейности - Дейност 8 екипът на проекта предлага на Вашето внимание документи, касаещи предстоящото учредяване на Местна Инициативна Група /МИГ/ в Харманли