14.11.2013

УРН Наименование на проекта Резултат от проверка за административно съответствие и допустимост
МХ-121-6-041 Подобряване цялостната дейност на стопанството чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар ДА
МХ-322-6-042 Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, общ. Харманли ДА