14.11.2013

Приключи приема на проектни предложения по шеста покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". До 16:00 часа на 30.09.2013г. бяха входирани 2 проектни предложения, както следва:

УРН Наименование на проекта Обща стойност БФП
МХ-121-6-041 Подобряване на цялостната дейност на стопанството чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар 166298,00 лв 66519,20 лв
МХ-322-6-042 Ремонт на читалищни сгради в с.Лешниково и с.Иваново, общ.Харманли
230300,00 лв 230300,00 лв