30.09.2013

На 24 и 25 септември 2013г. в гр. Хасково се проведе регионален форум ЛИДЕР - среща с МИГ от региона и страната. Домакин на събитието бе МИГ Харманли, а организатор - фирма "Диком 1" ЕООД. Присъстваха колеги от 10 местни инициативни групи от цялата страна - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово; МИГ Гълъбово; МИГ Лясковец, Стражица; МИГ Белово, Септември, Велинград; МИГ Преспа - Баните, Лъки, Чепеларе; МИГ Добричка; МИГ Чирпан; МИГ Раковски; МИГ Брезово - Братя Даскалови; МИГ Нови пазар - Каспичан; Беше представен модел за прилагане на добри практики по подхода ЛИДЕР в Гърция, Ирландия и Испания от доц. д-р Генка Рафаилова - експерт, както и положителни практики и нови моменти при прилагането на воденото от общностите местно развитие - д-р Иванка Душкова - експерт. Всяка МИГ представи кратка презентация за напредъка по изпълнението на своята сттратегия за местно развитие.
Снимка 1; Снимка 2;