17.09.2013

Втори подписан договор за отпускане на финансова помощ към Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

На 13.09.2013г. в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Хасково, Председателят на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ – г-н Величко Сянков и г-н Ерджан Юсуф подписаха договор по мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 86498,74 лв. По проекта се предвижда закупуване на трактор, обръщателен плуг, сламопреса и сеялка. Снимка 1; Снимка 2;