17.09.2013

Списък на одобрените проекти от Комисия за избор на проекти по пета покана

На 23.08.2013г. се проведе второ заседание на Комисията за избор на проекти по пета покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха одобрени следните проектни предложения:

УРН на проектното предложение

Кандидат

Комплексна  оценка

(точки)

Общ размер на допустими разходи (лв.)

% на

искана

БФП

Размер на

исканата

БФП (лв.)

1.

МХ-226-4-040

Община Харманли

100

330000,00 лв.

100%

330000,00 лв.

2.

МХ-313-5-035

Община Харманли

85

77782,18 лв.

100%

77782,18 лв.

3.

МХ-121-5-038

Галина Христонова Георгиева

55

41328,62 лв.

50%

20664,31 лв.

4.

МХ -121-5-039

Желязка Иванова Хаджинонева - Гуниа

50

27142,97 лв.

40%

10857,18 лв.

5.

МХ -312 -5-036

Тръндеви ЕООД

50

28519,08 лв.

70%

19963,35 лв.

6.

МХ -121-5-037

Никола Петков Колев

35

41771,00 лв.

50%

20885,50 лв.