17.07.2013

На 16.07.2013г. в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. Хасково се подписа първия договор, одобрен по Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ Харманли“. 

Проектът е по мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности с бенефициент – ЕТ „Илинден – Генчо Милков“, наименование на проекта: „Изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе“. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 79322,75 лв. Снимка 1; Снимка 2;