17.07.2013

УРН Наименование на проекта Резултат от проверка за административно съответствие и допустимост
МХ-313-5-035 Ремонт на историческия музей Харманли ДА
МХ-312-5-036 Ремонт и технологично обзавеждане на магазин за диетични и диабетични хранителни продукти в УПИ VIII - 993, кв. 1, гр. Харманли, обл. Хасково ДА
МХ-121-5-037 Закупуване и поставяне на оранжерия от поцинкована метална конструкция и с покритие от пп фолио ДА
МХ-121-5-038 Създаване на трайни насаждения от орехи и сливи ДА
МХ-121-5-039 Създаване на трайни насаждения от орехи ДА
МХ-226-5-040 Превантивни дейности срещу пожари на Общинско предприятие "Горска компания" - гр. Харманли ДА