16.06.2012

С провелото се на 28 и 29 януари 2010 г. двудневно обучение приключи поредицата от шест обучения по Дейност 2 за придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие.
През м.февруари 2010 г.се проведе еднодневно обучение в изпълнение на Дейност 3 Обучение на местни неформални лидери, идентифицирани при изпълнението на Дейност 1, по подхода ЛИДЕР и по разработване на стратегия за местно развитие.
На 4 и 5 март 2010 в изпълнение на дейност 5 Задача 3 за финализиране на стратегията се сформира специална работна група,от експертите и екипа на проекта, представители на общинската администрация, бизнеса, неправителстсвения сектор и местни неформални лидери, както и национален консултант-Здравко Сечков.Те работиха по уточняване на мерките,които ще залегнат в стратегията за местно развитие.