17.07.2013

Приключи приема на проектни предложения по пета покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". До 16:00 часа на 30.06.2013г. бяха входирани 6 проектни предложения, както следва:

УРН Наименование на проекта Обща стойност БФП
МХ-313-5-035 Ремонт на историческия музей Харманли 77782,18 лв 77782,18 лв
МХ-312-5-036 Ремонт и технологично обзавеждане на магазин за диетични и диабетични хранителни продукти в УПИ VIII - 993, кв. 1, гр. Харманли, обл. Хасково
28519,08 лв 19963,35 лв
МХ-121-5-037 Закупуване и поставяне на оранжерия от поцинкована метална конструкция и с покритие от пп фолио 41771,00 лв 20885,50 лв
МХ-121-5-038 Създаване на трайни насаждения от орехи и сливи 42302,32 лв 21151,16 лв
МХ-121-5-039 Създаване на трайни насаждения от орехи 27150,45 лв 10860,18 лв
МХ-226-5-040 Превантивни дейности срещу пожари на Общинско предприятие "Горска компания" - гр. Харманли 330000,00 лв 330000,00 лв