04.07.2013

На 18 и 19 юни 2013г. в комплекс Приказките - гр. Харманли се проведе обучение на тема: Разработване на проекти за публични бенефициенти на СМР. Обучението бе предвидено за екипа на МИГ Харманли и Управителния съвет на сдружението, но по покана на обучаващата организация в него се включиха и представители на четири местни инициативни групи - МИГ Чирпан, МИГ Раковски, МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово и МИГ Белово, Септември, Велинград. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3;