04.07.2013

На 30 и 31 май 2013г. в офиса на сдружение "МИГ Харманли" - гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" 2, се проведе обучение на тема: Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Целта на обучението бе подобряване на уменията на екипа за управление на проекти по тази мярка и изграждане на капацитет сред потенциалните бенефициенти за изготвяне на качествени проектни предложения по мярката. Снимка 1;