04.07.2013

На 21 и 22 май 2013г. в офиса на сдружение "МИГ Харманли" - гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" 2 се проведе обучение за потециални кандидати с проекти. Лектори на обучението бяха г-жа Иванка Душкова и г-жа Маргарита Астарджиева. Те представиха Стратегията за местно развитие на сдружението, както и насоките и изискванията за кандидатстване по някои от мерките на Стратегията. Бяха разработени примерни проекти по мерки - 121 - Модернизиране на земеделските стопанства, 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности и мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия. Присъстващите проявиха особен интерес към разглеждането на вече одобрени заявления за кандидатстване по тези мерки. Снимка 1; Снимка 2;