28.06.2013

 

Списък на одобрените проекти от Комисия за избор на проекти по четвърта покана

На 23.05.2013г. се проведе второ заседание на Комисията за избор на проекти по четвърта покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха одобрени следните проектни предложения:

УРН Мярка Наименование на проекта Общ бюджет на проекта Одобрена субсидия Процент на субсидията спрямо общите разходи
МХ-312-4-026 312 Оборудване на фризьорски салон и соларно студио 29995,00 лв. 20996,50 лв. 70%
МХ-312-4-027 312 Доизграждане на автосервиз и изграждане на автомивка 179470,08 лв. 125629,05 лв. 70%
МХ-121-4-028 121 Създаване на трайни насаждения от орехи - био 43817,59 лв. 21908,79 лв. 50%
МХ-311-4-030 311 Реконструкция на жилищна сграда в къща за гости 143526,56 лв. 100468,59 лв. 70%
МХ-312-4-031 312 Оборудване на цех за производство на алуминиеви щори 241500,00 лв. 169050,00 лв. 70%
МХ-121-4-033 121 Закупуване на земеделска техника 192600,36 лв. 96300,18 лв. 50%

Бяха одобрени и поставени в резервен списък до получаване на обратна информация от ОД на ДФЗ - РА, две от проектните предложения по мярка 312, поради недостиг на средства по мярката:

УРН Мярка Наименование на проекта Общ бюджет по проекта Одобрена субсидия Процент на субсидията спрямо общите разходи
МХ-312-4-032 312 Пристрояване и преустройство на жилищна сграда в къща за гости и стопанска сграда в спални 281185,58 лв. 196829,90 лв. 70%
МХ-312-4-029 312 Изграждане на работилница за производство на хартиени/картонени чаши в УПИ XVIII - 167 по ПУП на с.Българин, община Харманли и закупуване на машини 293238,04 лв. 205266,62 лв. 70%