13.05.2013

 

УРН Наименование на проекта Резултат от проверка за административно съответствие и допустимост
МХ-312-4-026 Оборудване на фризьорски салон и соларно студио ДА
МХ-312-4-027 Доизграждане  на автосервиз и изграждане на автомивка ДА
МХ-121-4-028 Създаване на трайни насаждения от орехи - био ДА
МХ-312-4-029 Изграждане на работилница за производство на хартиени/картонени чаши в УПИ ХІІІ -167, кв. 39, по  ПУП на с. Българин, общ. Харманли и закупуване на машини ДА
МХ-311-4-030 Реконструкция на жилищна сграда в къща за гости ДА
МХ-312-4-031 Оборудване на цех за производство на алуминиеви щори ДА
МХ-312-4-032 Пристрояване и преустройство на жилищна сграда в къща за гости и стопанска сграда в спални ДА
МХ-121-4-033 Закупуване на земеделска техника ДА
МХ-312-4-034 Изграждане и оборудване на магазин за месо, месни и хлебни продукти с кулинарен щанд ДА