02.04.2013

Приключи приема на проектни предложения по четвърта покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". До 16:00 часа на 02.04.2013г. бяха входирани 9 проектни предложения, както следва:

 

УРН Наименование на проекта Обща стойност БФП
МХ-312-4-026 Оборудване на фризьорски салон и соларно студио 29 995,00 лв 20 996,50 лв
МХ-312-4-027 Доизграждане  на автосервиз и изграждане на автомивка  179 470,08 лв 125 629,05 лв
МХ-121-4-028 Създаване на трайни насаждения от орехи - био 43 817,59 лв 21 908,79 лв
МХ-312-4-029 Изграждане на работилница за производство на хартиени/картоненио чаши в УПИ ХІІІ -167р кв. 39, по  ПУП на с. Българин, общ. Харманли и закупуване на машини 293 238,04 лв 205 266,62 лв
МХ-311-4-030 Реконструкция на жилищна сграда в къща за гости 143 526,56 лв 100 468,59 лв
МХ-312-4-031 Оборудване на цех за производство на алуминиеви щори 241 500,00 лв 169 050,00 лв
МХ-312-4-032 Пристрояване и преустройство на жилищна сграда в къща за гости и стопанска сграда в спални 281 185,58 лв 196 829,90 лв
МХ-121-4-033 Закупуване на земеделска техника 192 600,36 лв 96 300,18 лв
МХ-312-4-034 Изграждане и оборудване на магазин за месо, месни и хлебни продукти с кулинарен щанд 237 779,04 лв 166 445,32 лв