15.02.2013

Списък на одобрените от Комисия за избор на проекти по трета покана

На 15.02.2013г. се проведе второ заседание на Комисията за избор на проекти по трета покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха одобрени следните проектни предложения:

 

УРН МЯРКА Наименование на проекта Общ бюджет на проекта Oдобрена субсидия Процент на субсидията спрямо общите разходи
МХ-322-3-016 322 Обновяване и развитие на населените места Ремонт на читалищни сгради в с.Лешниково и с.Иваново , Община Харманли 230 300,00 лв 230 300,00 лв 100%
МХ-121-3-017 121 Модернизиране на земеделските стопанства Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата 111 213,23 лв 66 727,93 лв 60%
МХ-312-3-018 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Доставка на комбиниран багер-товарач 141 504,00 лв 99 052,80 лв 70%
МХ-312-3-019 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Оборудване и модернизация на автосериз на териоията на гр.Харманли област Хасково 28 443,00 лв 19 910,10 лв 70%
МХ-312-3-020 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Доставка на оборудване на автосервиз 18 308,00 лв 12 815,60 лв 70%
МХ-312-3-021 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Изграждане на автосервиз 238 075,95 лв 166 653,16 лв 70%
МХ-322-3-022 322 Обновяване и развитие на населените места Реконструкция на улицата край училището в с.Българин от о.т.203-о.т.104-о.т.103-о.т.102-о.т.101-о.т.100-о.т.149-о.т.111-о.т.257-о.т.80-о.т.79-о.т.82-о.т.68-о.т.69 до о.т.40  269 700,00 лв 269 700,00 лв 100%
МХ-321-3-023 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони Тласкателен водопровод от помпена станция село Орешец до резервоар село Орешец, община Харманли 225 422,28 лв 225 422,28 лв 100%
МХ-312-3-024 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Оборудване на амбулатория за първична дентална помощ 80 755,83 лв 56 529,08 лв 70%
МХ-312-3-025 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Доставка оборудване на автосервиз 140 748,00 лв 98 523,60 лв 70%