05.04.2013

"МИГ Харманли" организира информационни дни за популяризиране на стратегията и мерките за нейното изпълнение във връзка с отварянето на пета покана за прием на проекти към Стратегията за местно развитие.
Информационните дни ще се проведат, както следва:
09.04.2013г.
09:30 часа - село Бисер
11:30 часа - село Върбово
13:30 часа - село Славяново
23.04.2013г.
09:30 часа - село Шишманово
11:30 часа - село Браница
16:00 часа - гр. Харманли, офис на сдружение "МИГ Харманли"