24.01.2013

Списък на проектите, преминали успешно проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Номер

по ред

УРН Наименование на проекта Премината проверка за двойно финансиране
1 МХ-322-3-016 Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли ДА
2 МХ-121-3-017 Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата ДА
3 МХ-312-3-018 Доставка на комбиниран багер - товарач ДА
4 МХ-312-3-019 Оборудване и модернизация на автосервиз на територията на гр. Харманли, област Хасково ДА
5 МХ-312-3-020 Доставка оборудване за автосервиз ДА
6 МХ-312-3-021 Изграждане на автосервиз ДА
7 МХ-322-3-022 Реконструкция на улицата край училището в село Българин ДА
8 МХ-321-3-023 Тласкателен водопровод от помпена станция с. Орешец до резервоар с. Орешец, община Харманли ДА
9 МХ-312-3-024 Оборудване на амбулатория за първична дентална помощ ДА
10 МХ-312-3-025 Доставка оборудване на автосервиз ДА