16.01.2013

Списък на проектите по трета покана, преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост

Номер

по ред

УРН Наименование на проекта Обща стойност на проекта
1 МХ-322-3-016 Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли 230300,00 лв.
2 МХ-121-3-017 Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата 111213,23 лв.
3 МХ-312-3-018 Доставка на комбиниран багер - товарач 141504,00 лв.
4 МХ-312-3-019 Оборудване и модернизация на автосервиз на територията на гр. Харманли, област Хасково 28443,00 лв.
5 МХ-312-3-020 Доставка оборудване за автосервиз 18308,00 лв.
6 МХ-312-3-021 Изграждане на автосервиз 238075,95 лв.
7 МХ-322-3-022 Реконструкция на улицата край училището в село Българин 269700,00 лв.
8 МХ-321-3-023 Тласкателен водопровод от помпена станция с. Орешец до резервоар с. Орешец, община Харманли 225422,28 лв.
9 МХ-312-3-024 Оборудване на амбулатория за първична дентална помощ 80755,83 лв.
10 МХ-312-3-025 Доставка оборудване на автосервиз 140748,00 лв.