10.01.2013

Приключи приема за заявления за подпомагане към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бяха подадени десет проектни предложения, както следва:

Номер Мярка Наименование на проекта Стойност на проекта в лв.
1 322 Ремонт на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли 230300,00
2 121 Доставка на машини и инвентар за обработка на почвата 111213,23
3 312 Доставка на комбиниран багер - товарач 141504,00
4 312 Оборудване и модернизация на автосервиз на територията на гр. Харманли, обл. Хасково 28443,00
5 312 Доставка оборудване на автосервиз 18308,00
6 312 Изграждане на автосервиз 238075,95
7 322 Реконструкция на улицата край училището в село Българин 269700,00
8 321 Тласкателен водопровод от помпена станция село Орешец до резервоар село Орешец, община Харманли 225422,28
9 312 Оборудване на амбулатория за първична дентална помощ 80755,83
10 312 Доставка оборудване на автосервиз 140748,00