16.06.2012

Екип от представители на Община Харманли, „Диана сервиз” ООД Харманли, НПО „ДСЖ Харманли” и експерт по проекта „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,Ос 4 - ЛИДЕР от 9-ти до 12-ти март 2010 г. посетиха района Западен Корк в Ирландия с цел запознаване с опита и дейността на Местната Инициативна Група (МИГ) „Партньорство за развитие – Западен Корк” , изпълняваща програмата за развитие на селските райони ЛИДЕР, финансирана от Европейски фонд за развитие на селските райони и Правителство на Република Ирландия.
В рамките на работното посещение бяха проведени срещи с представители на организации, реализиращи и разработващи проекти, финансирани по програма ЛИДЕР и съответно посетени местата и обектите, в които се изпълняват проектни дейности и са налице резултати от тях. Eкипът се срещна с местни производители и търговци на храни, обвързани със селскостопанските производители от района и с представители на туристическия сектор в Западен Корк, работещи в тясно сътрудничество с местния малък и среден бизнес. Най-успешно развиващите се са производител на конфитюри, пастет, полу-фабрикати и готови храни – „Флин китчън” (“Flin’s Kitchen”), фирма за производство на сирене, традиционна местна супа, хотелиерство, ресторантьорство и свободно време „Сини небеса” (“Blue Heaven”) локализирана в Кинсал , супермаркет „Скали” (“Skaly”) в Клонакилти, предлагащ основно храни и напитки местно производство, селскостопански производители развиващи допълнителна дейност като селски туризъм и търговия (чрез собствени магазин във фермата). Продуктите на „Флин китчън”, обектите на „Сини небеса” и продуктите на фирмата, хотелите, в които беше настаняването на членовете на екипа са сертифицирани с марката Фуция („Fuchsia”) . Проведени бяха срещи с изпълнители на проекти с обществена полза – изграждане на младежки и детски домове, детски и спортни площадки, пешеходни и тематични маршрути. Най-успешната организация е НПО „Тимолиг”, която работи по 2-ри проект и е построила детска площадка, а в момента изгражда младежки дом и спортна площадка в градчето Тимолиг, Западен Корк.
Главната част от работното посещение беше запознаването с дейността на МИГ и съответно посещение в офиса й в Клонакилти, Западен Корк (разположен в Технологичен парк Клонакилти, изграден по инициатива на МИГ с цел привличане на инвестиции в района, в ИТ и стимулиране на бизнеса). Във връзка с това бяха проведени срещи с Изпълнителния директор и членове на екипа на МИГ и запознаване с работата на всеки от тях. Изпълнителният директор Иън Демси направи подробна презентация на историята, стратегията, подхода и целите на работа на МИГ, ключовите постижения и проблеми. Екипът се запозна с механизмите на финансиране и контрол на проектите, използвания софтуер и база данни за управление на проектите и изпълнение на дейността на МИГ, с начина на подпомагане на местните организации за разработване и реализиране на проекти, финансирани по програма ЛИДЕР и др.


„Партньорство за развитие Западен Корк” (West Cork Development Partnership) е организация за местно развитие (МИГ) отговорна за реализиране на Програмата за развитие на селски райони ЛИДЕР 2007-2013 г. в Западен Корк. Създадена е през 2007 г. чрез обединяване на усилия, ресурси и дейност на Сдружение ЛИДЕР-Западен Корк ООД и Местно партньорство Западен Корк

„Сдружение ЛИДЕР – Западен Корк” ООД е създадено през 1991 г. с цел реализиране на програмата за развитие на селските райони до 2007 г., разработване на местната стратегия за развитие и иницииране на разработването и изпълнение на проекти по Програмата ЛИДЕР.

Fuchsia Brand е регионална марка за Западен Корк
Инициативата за тази марка е резултат от финансиран проект по Програма ЛИДЕР и се реализира първо от „Сдружение ЛИДЕР Западен Корк” ООД, а след това „Партньорство за развитие Западен Корк”. Идеята е тази марка да подпомогне изграждането на идентичност на региона Западен Корк, да бъде ключов двигател за развитие на местния бизнес, за придобиване на конкурентни преимущества и отличаването, както на продуктите със знака, така и на целия регион. Фуксия е цвете, което е характерно за района, разпространено в диво състояние и цъфти през май и юни.
Марката се присъжда на фирми и организации от туризма, производство на храни и занаятчийство. Сертификат за нейното притежаване и използване се придобива при отговаряне на определени критерии за качество, социална и екологична дейност, използвани местни ресурси и продукти, партньорство с местни фирми