28.11.2012

На 27.11.2012г., екипа на "МИГ Харманли" гостува на колегите си от "МИГ Раковски". Целта на работната среща бе обмяната на опит, свързан с прилагането на Стратегиите за местно развитие. Обсъдени бяха въпроси, свързани с организацията и управлението на МИГ, процедурите, залегнали в стратегиите и евентуално бъдещо сътрудничество  между "МИГ Харманли" и "МИГ Раковски". Снимка 1