29.10.2012

На 24 и 25 октомври 2012г. се проведе обучение по мярка 313 - "Насърчаване на туристическите дейности". Обучението беше организирано и проведено от фирма "ЕКОРИС Саут Ийст Юроп" ЕООД. Лектор на обучението беше Павел Дочев - експерт по прилагане на Програма за развитие на селските райони. На обучението присъстваха представители от отдел ППЕС на община Харманли, читалищни настоятелства, музеи, детски градини и други, които проявиха интерес към възможностите, които мярка 313 предлага. Най - напред лектора представи на присъстващите общата селскостопанска политика за периода 2007 - 2013г., Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г. и конкретно мярка 313, като бяха решавани и практически казуси. Обучението премина успешно, а обучаемите получиха необходимите знания по съответната мярка. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3;