29.10.2012

На 18 и 19 октомври 2012г. бе проведено обучение за потенциални кандидати с проекти, след отваряне на трета покана за прием на заявления за подпомагане към Стратегия за местно развитие на "МИГ Харманли". Обучението беше проведено по предварително изготвена и предложена програма. Обучението беше организирано от сдружение "Съюз за възстановяване и развитие". Лектор беше г-жа Цветка Петрелийска - експерт и финансов мениджър от Национално сдружение на малкия и средния бизнес. Тя запозна присъстващите с целите и приоритетите от Стратегията на "МИГ Харманли". Представи мерките, залегнали в нея, насоките и изискванията за кандидатстване, пакета документи, съпътстващ мерките, както и изискванията към тяхното попълване. В практическата част от обучението бяха обследвани отделните етапи на проекта, както и начините на предпазване от възможни грешки и пропуски. Обучението премина успешно, а обучаемите споделиха задоволство от получената информация. Снимка 1; Снимка 2;