04.10.2012

"МИГ Харманли" организира информационни дни за популяризиране на стратегията и мерките за нейното изпълнение. Предвидените информационни дни ще се проведат в два поредни дни, както следва:

30.10.2012г.

09:30 часа - село Шишманово

11:30 часа - село Българин

13:30 часа - село Доситеево

31.10.2012г.

09:00 часа - село Лешниково

11:00 часа - село Иваново