ЕКИП

Диана Гочева - Изпълнителен директор - 0882/630615

Петя Иванова - Експерт СМР - 0884/ 905 405

Снежана Димитрова - Счетоводител - 0884/ 802 043

 

ЗА КОНТАКТИ

гр.Харманли, п.к. 6450, ул."Петко Каравелов" № 2

тел./факс: 0373/82080 моб.телефон – 0875 144 820

e-mail: mig.harmanli@gmail.com