Регистър на обществените поръчки и сключени договори с изпълнители

Списък на юридически и физически лица, с които са сключени договори:
2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП за:
2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

Списък 2:
октомври – декември 2020г.,
юли - септември 2020г.,
януари - юни 2020г.,
октомври - декември 2019г.,
януари - септември 2019г.,
юли - декември 2018г.,
април - юни 2018г.,
януари - март 2018г.,
април - декември 2017г.,
януари - март 2017

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за:
2016г., 2017г.