Регистър на обществените поръчки и сключени договори с изпълнители

Списък на юридически и физически лица, с които МИГ има сключени договори за 2019г.

Списък 2 - януари - септември 2019г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП за 2019г.

Списък 2 юли - декември 2018г.

Списък 2 - април - юни 2018г.

Списък 2 - януари - март 2018г.

Списък на юридически и физически лица, с които МИГ има сключени договори за 2018г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП за 2018г.

Списък 2 - април - декември 2017г.

Списък на юридически и физически лица, с които са сключени договори 2017г.

Списък на юридически и физически лица, с които са сключени договори 2016г.

Списък на юридически и физически лица, с които са сключени договори 2015г.

Списък на юридически и физически лица, с които са сключени договори 2014г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП за 2017г.

Списък 2 - януари, февруари, март 2017

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016г.