• Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли
  • Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013 Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013