• Харманли – култура, традиции и обичаи Харманли – култура, традиции и обичаи 09.11.2023
 • Подписване на административни договори Подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СВОМР на МИГ Харманли
 • ПЪРВИ СПОРТЕН ДЕН ПЪРВИ СПОРТЕН ДЕН 26.06.2021
 • Информационни срещи Информационни срещи 2-9.12.2019 г.
 • Обучение за местни лидери Обучение за местни лидери 21-22.11.2019 г.
 • Обучение за местни лидери Обучение за местни лидери 7-8.11.2019 г.
 • Обучение по Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли Обучение по Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли 29-30.11.2018 г.
 • Информационни срещи Информационни срещи 26-27.11.2018 г.
 • Oбучение: Информираност и умения за работа в ИСУН 2020 Oбучение: Информираност и умения за работа в ИСУН 2020 21-22.11.2018 г.
 • Информационна среща - село Иваново Информационна среща - село Иваново 29.06.2018 г.
 • Информационна среща - гр. Харманли Информационна среща - гр. Харманли 29.06.2018 г.
 • Информационна среща - село Бисер Информационна среща - село Бисер 28.06.2018 г.
 • Информационна среща - село Българин Информационна среща - село Българин 28.06.2018 г.
 • Информационна среща - село Върбово Информационна среща - село Върбово 27.06.2018 г.
 • Информационна среща - село Доситеево Информационна среща - село Доситеево 26.06.2018 г.
 • Информационна среща - гр. Харманли Информационна среща - гр. Харманли 26.06.2018 г.
 • Споделяне на опит и обмен на добри практики Споделяне на опит и обмен на добри практики 25.05.2018 г.
 • Информационна среща - село Доситеево Информационна среща - село Доситеево 13.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Надежден Информационна среща - село Надежден 13.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Рогозиново Информационна среща - село Рогозиново 13.12.2017 г.
 • Приключило двудневно обучение Приключило двудневно обучение 18-19.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Върбово Информационна среща - село Върбово 20.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Шишманово Информационна среща - село Шишманово 20.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Славяново Информационна среща - село Славяново 21.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Болярски извор Информационна среща - село Болярски извор 21.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Смирненци Информационна среща - село Смирненци 22.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Бисер Информационна среща - село Бисер 22.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Поляново Информационна среща - село Поляново 27.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Лешниково Информационна среща - село Лешниково 27.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Орешец Информационна среща - село Орешец 28.12.2017 г.
 • Информационна среща - гр. Харманли Информационна среща - гр. Харманли 28.12.2017 г.
 • Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли
 • Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013 Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013