• Информационна среща - село Доситеево Информационна среща - село Доситеево 13.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Надежден Информационна среща - село Надежден 13.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Рогозиново Информационна среща - село Рогозиново 13.12.2017 г.
 • Приключило двудневно обучение Приключило двудневно обучение 18-19.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Върбово Информационна среща - село Върбово 20.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Шишманово Информационна среща - село Шишманово 20.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Славяново Информационна среща - село Славяново 21.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Болярски извор Информационна среща - село Болярски извор 21.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Смирненци Информационна среща - село Смирненци 22.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Бисер Информационна среща - село Бисер 22.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Поляново Информационна среща - село Поляново 27.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Лешниково Информационна среща - село Лешниково 27.12.2017 г.
 • Информационна среща - село Орешец Информационна среща - село Орешец 28.12.2017 г.
 • Информационна среща - гр. Харманли Информационна среща - гр. Харманли 28.12.2017 г.
 • Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли Подписване на договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли
 • Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013 Изпълнени проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по ПРСР 2007-2013