Последни новини

???? ✅ Изключително емоционално и запомнящо се премина първия организиран от сдружение „МИГ Харманли“ спортен ден – състезание, проведен под мотото: „МИГ Харманли и местната общност в подкрепа на младите спортни надежди от територията“.

Събитието бе открито с приветствие от Изпълнителния директор на МИГ Харманли – Диана Гочева, която представи и останалите членове на екипа на сдружението – Петя Иванова – експерт и Снежана Димитрова – счетоводител.

Гости на мероприятието бяха: г-жа Мария Киркова – кмет на Община Харманли, г-жа Валентина Димулска – зам. кмет на Община Харманли и Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, членове от екипа на сдружение „Местна инициативна група Свиленград – Ареал“, СКХТ „Академик +“ – гр. София, СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, а домакини – отбора на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, с тренъор – Валентин Георгиев.

Целта на мероприятието бе да се популяризира дейността на сдружение „МИГ Харманли“, като в същото време се подпомогнат младите спортни надежди от клуб по хокей на трева „Вълците“ – гр. Харманли. В изпълнение на дейността по организиране и провеждане на спортния ден, бяха закупени спортни екипи и чорапи за хокей на трева, спортни обувки за хокей на трева, стикове, купи, медали и индивидуални награди за участниците, както и бе осигурен кетъринг за всички присъстващи.

Огромен интерес у всички деца, породи и томболата с много награди - рекламни шапки, тениски, чаши, флашки, футболни топки и други, която бе подготвена от екипа на МИГ.

През целия ден, желаещите, получаваха повече информация за дейността на сдружение „МИГ Харманли“, реализирани и предстоящи проекти, процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и всякакви други консултации и въпроси, свързани с МИГ, на шатрата на сдружението.

Бяха проведени състезания по хокей на трева ???? в две възрастови групи – до 12г. и до 14г. Срещите се играха по система Бергер – всеки срещу всеки.

Купите, медалите и наградите във възрастова група до 12 години, бяха връчени на отборите, както следва:

???? ???? 3-то място – „Академик +“ – гр. София, връчени от Петя Георгиева – Председател на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???? ???? 2-ро място – „Хеброс“ – гр. Харманли, връчени от Валентин Георгиев – тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???????? 1-во място – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, връчени от Диана Гочева – изпълнителен директор на „МИГ Харманли“.

Индивидуални награди във възрастова група до 12г. отидоха при:

  • Радослав Боев – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, за най – добър вратар, връчена от Красимир Костов, член на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Йоана Димитрова – СКХТ „Академик +“ – гр. София, за най – добър защитник, връчена от Александър Тодоров - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Борис Йорданов - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за голмайстор, връчена от Снежана Димитрова - член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Никола Стоев - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – полезен състезател, връчена от Валентин Георгиев, тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.

Купите, медалите и наградите във възрастова група до 14 години, бяха връчени на отборите, както следва:

???? ???? 3-то място – СКХТ „Академик +“ – гр. София, връчени от Цветелина Костова – Мениджър на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???? ???? 2-ро място – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, връчени от Валентин Георгиев – тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???????? 1-во място – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, връчени от Диана Гочева – изпълнителен директор на „МИГ Харманли“.

Индивидуални награди във възрастова група до 14г. отидоха при:

  • Лора Стайкова – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – добър вратар, връчена от Красимир Костов, член на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Иван Милев – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, за най – добър защитник, връчена от Снежана Димитрова – член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Алекс Ангелов - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за голмайстор, връчена от Петя Иванова - член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Александър Тодоров - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – полезен състезател, връчена на Валентин Георгиев, тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.

Екипът на „МИГ Харманли“ благодари на Община Харманли, членовете на КХТ „Вълците“, сдружение Юнити, ВиК Харманли, сдружение „Бизнесът за Харманли“, на всички родители и всички, които допринесоха за успешно провеждане на мероприятието и множеството детски усмивки, които предизвика то.

От своя страна, от клуб по хокей на трева „Вълците“, бяха подготвили плакет за сдружение „МИГ Харманли“ в знак на благодарност и признателност, който бе връчен от Валентин Георгиев – тренъор на КХТ „Вълците“ на Диана Гочева – Изпълнителен директор на МИГ.

Спортният ден бе организиран в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между сдружение „МИГ Харманли“ и Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и по – конкретно в изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР 2014 – 2020. ????????????????

Снимки от събитието, разгледайте тук.

На 28.05.2021г., Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – г-жа Валентина Димулска и представляващия ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ - г-жа Маргарита Георгиева, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

✅ Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ с наименование: „Изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги и закупуване на оборудване“ по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

✅ Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 326 043,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 244 532,63 лв. Проектът предвижда строително – монтажни работи, свързани с изграждане на автосервиза, както и закупуване на оборудване - бояджийска камера, ексцентършлайфове, мобилни прахосмукачки, двуколонен подемник, компресор, фреонов изсушител за въздух с филтър, инфрачервена лампа за изпичане на детайли и др. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места. ???????? ????????

През месец май 2021г., „МИГ Харманли“ бе домакин на работна среща между екипите на СНЦ „МИГ – Нова Загора”, сдружение „МИГ Средец“ и сдружение  „МИГ Харманли”. Срещата се организира с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики във връзка с изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на трите местни инициативни групи.

Срещата се проведе в офиса на сдружение „МИГ Харманли“, където представителите на трите местни инициативни групи представиха стратегиите за водено от общностите местно развитие за териториите си. Проведе се дискусия за обсъждане на общите характеристики и уникалните за териториите различия, както и идентифицираните проблеми, потребности и потенциал. Обсъдени бяха залегналите в стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели. Коментираха се възможностите за осигуряване на допълнително финансиране, след последната промяна в ПРСР за периода 2014 – 2020г., възможностите за откриване на нови процедури за прием на проекти и др. Обсъдена бе работата с електронната система ИСУН 2020. Екипите  обсъдиха и ефективната работа с местните общности. Дискутирани бяха утвърдени практики и се споделиха нови идеи за поддържане мотивацията на местната общност и изграждане на капацитет за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения. Обсъдена бе спецификата при работа с уязвими и малцинствени групи. Представителите на трите местни инициативни групи споделиха опита си от срещнатите трудности при изпълнение на стратегиите за ВОМР, както и предприетите действия във връзка с тяхното разрешаване. Срещата приключи с обобщение на постигнатите резултати. Планираха се стъпки за бъдещи съвместни дейности, предвид значимостта и ползата от подобни събития.

След края на работната среща, бяха посетени няколко обекта в Харманли, част от които са паметници на културата с местно значение. Екипите на МИГ изказаха взаимна благодарност за споделения опит и добри практики.

На 19 и 20 май 2021г., в гр. Панагюрище, изпълнителния директор на МИГ – Диана Гочева и експерта – Петя Иванова, присъстваха на общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и работна среща – семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

По време на събранието, бяха приети: годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.; годишен финансов отчет за 2020 г.; отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност. Председателят на Асоциацията представи отчет за работата на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г. Бяха докладвани, обсъдени и приети промени в Устава на сдружението. Бяха приети нови членове на сдружението. Беше избран нов Управителен съвет и преизбран досегашния Председател на управителния съвет на Асоциацията - г-жа Нели Кадиева.

По време на работната среща, бе обсъдено изпълнението на споразуменията за Стратегиите за ВОМР на МИГ – състояние, предизвикателства и въпроси. Беше споделен опит и информация относно допълнителното финансиране през преходния период 2021 – 2022г. за изпълняващите се стратегии на МИГ. Бяха обсъдени предизвикателства и добри практики от представителите на МИГ от цялата страна. Бяха представени новини и информация от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа.

Представители на МИГ от Южен централен район

Представители на МИГ от Южен централен район

прочетете по-старите новини