Последни новини

На 03.09.2021г. на официална церемония, провела се в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, служебния министър - проф. д-р. Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" - Диана Гочева заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

На събитието присъстваха още представители на други МИГ от страната, ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник - министър Георги Събев, началника на отдел "ВОМР" към МЗХГ - Стефан Спасов, както и част от експертите от отдел "ВОМР" към МЗХГ.

Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени, както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.

Предстои подписване на допълнително споразумение.

 

Днес, 23.08.2021г., Изпълнителния директор на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - г-жа Диана Гочева и представляващия ЕТ "Натали - Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов" - г-н Костадин Пачеманов, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ "Натали - Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов" с наименование: "Инвестиции, растеж и стабилност - новата визия за развитие на ЕТ "Натали" по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 100 991,64 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 75 743,73 лв.

Проектът предвижда закупуване на нови машини и оборудване за печат, закупуване на компютърна техника, цифров фотоапарат и аксесоари, изработка на уебсайт на рекламна агенция и електронен магазин и др.

С реализация на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място.

Екипът на сдружение "МИГ Харманли" взе участие в работна среща, организирана по инициатива на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, която се проведе на 18 и 19 август 2021г. в Боровец. Събитието бе открито от ръководителя на управляващия орган и заместник - министър на земеделието, храните и горите - г-н Георги Събев, който изрази задоволството си от досегашната работа на местните инициативни групи в България и подчерта, че ръководството на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода и разчитат на пълно усвояване на средствата по стратегиите на местните инициативни групи. Г-н Събев заяви, че очаквания бюджет, предвиден за местните инициативни групи в следващия програмен период е над 600 млн. лева, като отново ще има възможност за многофондово финансиране. Той допълни, че се предвижда да бъдат отделени 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на оперативни програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ 2021-2027 и „Околна среда“.

Участие в срещата взеха и заместник - изпълнителния директор на ДФЗ - г-жа Боряна Алексова, г-жа Красимира Капланова – директор на дирекция „Оторизация на плащанията и  г-н Калоян Костадинов - н-к отдел "Договориране". Те увериха присъстващите представители на местни инициативни групи, че се работи усилено по разглеждането на процедурите, проведени от МИГ и одобрените от тях проектни предложения. Бяха дискутирани въпроси като: провеждане на процедури по реда на ПМС 160 за бенефициенти по мерки 4.1 и 6.4 и съгласуване от страна на ДФЗ на проведените процедури, опростяване на списъка с изискуеми документи към кандидатите и въвеждане на т.нар. опростени разходи с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и екипите на МИГ.

На срещата беше потвърдено, че се работи усилено по одобрение на заявените допълнителни средства към стратегиите на местните инициативни групи в размер на 799 000 лв., за които "МИГ Харманли" кандидатства през месец май тази година и се очаква до края на месец септември да бъде сключено допълнително споразумение към Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

???? ✅ Изключително емоционално и запомнящо се премина първия организиран от сдружение „МИГ Харманли“ спортен ден – състезание, проведен под мотото: „МИГ Харманли и местната общност в подкрепа на младите спортни надежди от територията“.

Събитието бе открито с приветствие от Изпълнителния директор на МИГ Харманли – Диана Гочева, която представи и останалите членове на екипа на сдружението – Петя Иванова – експерт и Снежана Димитрова – счетоводител.

Гости на мероприятието бяха: г-жа Мария Киркова – кмет на Община Харманли, г-жа Валентина Димулска – зам. кмет на Община Харманли и Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, членове от екипа на сдружение „Местна инициативна група Свиленград – Ареал“, СКХТ „Академик +“ – гр. София, СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, а домакини – отбора на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, с тренъор – Валентин Георгиев.

Целта на мероприятието бе да се популяризира дейността на сдружение „МИГ Харманли“, като в същото време се подпомогнат младите спортни надежди от клуб по хокей на трева „Вълците“ – гр. Харманли. В изпълнение на дейността по организиране и провеждане на спортния ден, бяха закупени спортни екипи и чорапи за хокей на трева, спортни обувки за хокей на трева, стикове, купи, медали и индивидуални награди за участниците, както и бе осигурен кетъринг за всички присъстващи.

Огромен интерес у всички деца, породи и томболата с много награди - рекламни шапки, тениски, чаши, флашки, футболни топки и други, която бе подготвена от екипа на МИГ.

През целия ден, желаещите, получаваха повече информация за дейността на сдружение „МИГ Харманли“, реализирани и предстоящи проекти, процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и всякакви други консултации и въпроси, свързани с МИГ, на шатрата на сдружението.

Бяха проведени състезания по хокей на трева ???? в две възрастови групи – до 12г. и до 14г. Срещите се играха по система Бергер – всеки срещу всеки.

Купите, медалите и наградите във възрастова група до 12 години, бяха връчени на отборите, както следва:

???? ???? 3-то място – „Академик +“ – гр. София, връчени от Петя Георгиева – Председател на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???? ???? 2-ро място – „Хеброс“ – гр. Харманли, връчени от Валентин Георгиев – тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???????? 1-во място – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, връчени от Диана Гочева – изпълнителен директор на „МИГ Харманли“.

Индивидуални награди във възрастова група до 12г. отидоха при:

  • Радослав Боев – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, за най – добър вратар, връчена от Красимир Костов, член на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Йоана Димитрова – СКХТ „Академик +“ – гр. София, за най – добър защитник, връчена от Александър Тодоров - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Борис Йорданов - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за голмайстор, връчена от Снежана Димитрова - член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Никола Стоев - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – полезен състезател, връчена от Валентин Георгиев, тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.

Купите, медалите и наградите във възрастова група до 14 години, бяха връчени на отборите, както следва:

???? ???? 3-то място – СКХТ „Академик +“ – гр. София, връчени от Цветелина Костова – Мениджър на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???? ???? 2-ро място – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, връчени от Валентин Георгиев – тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли;

???????? 1-во място – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, връчени от Диана Гочева – изпълнителен директор на „МИГ Харманли“.

Индивидуални награди във възрастова група до 14г. отидоха при:

  • Лора Стайкова – КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – добър вратар, връчена от Красимир Костов, член на КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.
  • Иван Милев – СКХТ „Хеброс“ – гр. Харманли, за най – добър защитник, връчена от Снежана Димитрова – член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Алекс Ангелов - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за голмайстор, връчена от Петя Иванова - член на екипа на „МИГ Харманли“.
  • Александър Тодоров - КХТ „Вълците“ – гр. Харманли, за най – полезен състезател, връчена на Валентин Георгиев, тренъор КХТ „Вълците“ – гр. Харманли.

Екипът на „МИГ Харманли“ благодари на Община Харманли, членовете на КХТ „Вълците“, сдружение Юнити, ВиК Харманли, сдружение „Бизнесът за Харманли“, на всички родители и всички, които допринесоха за успешно провеждане на мероприятието и множеството детски усмивки, които предизвика то.

От своя страна, от клуб по хокей на трева „Вълците“, бяха подготвили плакет за сдружение „МИГ Харманли“ в знак на благодарност и признателност, който бе връчен от Валентин Георгиев – тренъор на КХТ „Вълците“ на Диана Гочева – Изпълнителен директор на МИГ.

Спортният ден бе организиран в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между сдружение „МИГ Харманли“ и Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и по – конкретно в изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР 2014 – 2020. ????????????????

Снимки от събитието, разгледайте тук.

прочетете по-старите новини