Кои сме ние 

        Кои сме ние

      

 На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 

 

Управителен съвет на „МИГ Харманли“ 2015г.
Име, фамилия сектор позиция
1 Величко Сянков  Стопански Председател на УС
2 Джемил Читов Нестопански Зам. Председател на УС
3 Минка Стоянова - Община Харманли Публичен Член на УС
4 Димчо Налбантов  Стопански Член на УС
5 Наталия Пачеманова Нестопански Член на УС
6 Володий Костадинов  Стопански Член на УС
7 Антон Моллов  Стопански Член на УС
8 Донка Лечева - ДСЖ Нестопански Член на УС
9 Георги Георгиев Нестопански Член на УС
       
Общо събрание на „МИГ Харманли“ 2015г.  
Име сектор  
1 Володий Димитров Костадинов  Стопански  
2 Стефка Здравкова Стефанова Нестопански  
3 Наталия Петрова Пачеманова Нестопански  
4 Стойчо Христов Панчев Нестопански  
5 Славчо Банев Карчев Нестопански  
6 Милко Генчев Тодоров Нестопански  
7 Цветан Георгиев Георгиев - "Агро Жа" ЕООД Стопански  
8 Минка Стоянова Стоянова - Община Харманли Публичен  
9 Димчо Колев Налбантов  Стопански  
10 Антон Иванов Моллов  Стопански  
11 Георги Атанасов Георгиев Нестопански  
12 Величко Сянков  Стопански  
13 Димитър Христов Георгиев Нестопански  
14 Джемил Ахмедов Читов Нестопански  
15 Сезгин Халил Мустафа Нестопански  
16 Ерджан Юмер Юсуф - ЗП Стопански  
17 Донка Иванова Лечева -ДСЖ Нестопански  
18 Митко Кузманов Точаров - "Точаров" ЕООД Стопански  
19 Гошо Пейков Желев - "Бамзи-1" ООД Стопански  
20 Севдалин Кирилов Павлов - "АИППДП д-р С. Павлов" ЕООД Стопански  
21 Тонка Илиева Георгиева Нестопански  
22 Станислав Антонов Манолов ЗП Стопански  
23 Надежда Борисова Колева - Стойчева - адвокат Стопански  

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2010г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2015г.

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

@@@

Горещи новини

2016.05.20 ПОКАНА

 още по темата ...


Обществени обсъждания

Покана за Общо събрание 2016

Покана за информационна среща за консултиране с ме

Проведени обучения по проект по подмярка 19.1

2016-03-25 Покана за обучение


Информационен център
"Европа Директно - Хасково"
ул. „Хан Кубрат“, № 2
гр. Хасково
България
Тел.: ++359 885266444
E-mail: europedirect_haskovo@abv.bg
eudirect-haskovo.eu

Делегация на ЕК в България
ул."Московска" № 9
София 1000
България
Тел.: ++359 2 933-52-52
Факс: ++359 2 933-52-53
E-mail: guest@evropa.bg
www.evropa.bg


Република България
Министерство на
земеделието и храните
София 1040
бул."Христо Ботев" 55
Тел.ц. (++359)02 985 11 199
www.mzh.government.bg

Община Харманли
пл."Възраждане" 1
Харманли 6450
Тел.: ++359 373/83081
E-mail:obshtina@harmanli.bg
www.harmanli.bg
@@@

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ